• خانه
  • تجهیزات اطفا حریق

مشاهده همه 4 نتیجه

اسپرینکلر واکنش استاندارد (normal response sprinkler)

موجود نیست

اسپرینکلر واکنش سریع (quick response sprinkler)

موجود نیست

فلومتر (flowmeter)

موجود نیست

هوزریل یا قرقره آتش نشانی ( fire hosereel)

موجود نیست