• خانه
  • دتکتور های موصعی مستقل

مشاهده همه 5 نتیجه

دتکتور گازی دیواری سایان GD-S91

دتکتور گازی دیواری سایان GD-S91

195,000 تومان

دتکتور گازی زیتکس ZI-G 915

موجود نیست
دتکتور دودی سایان مدل Sayan Fire Alarm Smoke Detector GD-S92

دتکتور گازی سایان GD-S94

195,000 تومان

دتکتور موضعی حرارتی دزلی (dezli stand alone heat detector)

موجود نیست

دتکتور موضعی دودی دزلی (dezli stand alone smoke detector)

موجود نیست